Dziennik & Tablica

grupa 1

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 2

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 3

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 4

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 5

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 6

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 7

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 8

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 9

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 10

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 11

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 12

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 13

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 14

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 15

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 16

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 17

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 18

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 19

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 20

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 21

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 22

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 23

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 24

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 25

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 26

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 27

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 28

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 29

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 30

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 31

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 32

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 33

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 34

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 35

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 36

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 37

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 38

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 39

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 40

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 41

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 42

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 43

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 45

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 46

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 47

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 48

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 49

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 50

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 51

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 52

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 53

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 60

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 61

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 62

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 63

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 64

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 65

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 66

Wprowadź hasło

Dziennik & Tablica

grupa 81

Wprowadź hasło

Professional

Kurs angielskiego o nazwie “Professional” to wyspecjalizowany program, który koncentruje się na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim w kontekście biznesowym.

Małe grupy pozwalają na bliższy kontakt z nauczycielem i skupienie się na potrzebach uczestników, zapewniając im wysoką jakość nauki.

Podobnie jak w krajach skandynawskich, kurs “Professional” kładzie duży nacisk na komunikację biznesową w języku angielskim. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności takich jak prowadzenie prezentacji, negocjacje, pisanie oficjalnych dokumentów, oraz inne aspekty komunikacji biznesowej. Ćwiczenia i scenariusze są oparte na realistycznych sytuacjach biznesowych, które uczestnicy mogą napotkać w swojej pracy zawodowej.

Matura Rozszerzona

Ten kurs jest skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Skupiamy się na rozwijaniu umiejętności pisania, analizy tekstów, rozumienia ze słuchu i poszerzaniu słownictwa. Małe grupy umożliwiają indywidualne podejście do każdego ucznia i skupienie na ich indywidualnych potrzebach.

Matura Podstawowa

Ten kurs jest skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W małych grupach, uczniowie poznają format egzaminu, ćwiczą różnego rodzaju zadania i zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego napisania egzaminu.

Egzamin 8-klasisty

Ten kurs jest dedykowany uczniom, którzy w małych grupach chcą zdobyć pewność siebie i solidne przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, gramatyki i pisania. Nasz program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia egzaminacyjne, strategie testowe i praktykę mówienia, aby uczniowie czuli się pewnie i gotowi na egzamin.

Laureat

Ten zaawansowany kurs jest skierowany do osób, które już posiadają pewne umiejętności językowe i chcą osiągnąć jeszcze wyższy poziom biegłości. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, co umożliwia intensywną praktykę językową i wymianę doświadczeń. Program kursu skupia się na rozwijaniu zaawansowanych umiejętności, takich jak płynna komunikacja, rozumienie tekstu pisanego i mówionego na poziomie zaawansowanym, a także analiza literatury i tekstów specjalistycznych.

Komunikacja

Kurs angielskiego o nazwie “Komunikacja” to intensywny program, który skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

Małe grupy umożliwiają bliski kontakt z nauczycielem i większą ilość czasu na indywidualną uwagę i wsparcie.

Podobnie jak w krajach skandynawskich, kurs “Komunikacja” kładzie duży nacisk na praktyczne zastosowanie języka angielskiego w komunikacji. Uczestnicy będą mieli wiele okazji do rozmów, dyskusji i różnorodnych aktywności grupowych, które wspierają naturalną komunikację w języku angielskim.

Kurs “Komunikacja” stawia sobie za cel rozwijanie płynności językowej, rozumienia ze słuchu, umiejętności wyrażania swoich myśli i poglądów oraz skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Poprzez różnorodne techniki, takie jak role-play, gry językowe, zadania grupowe i dyskusje, uczestnicy będą budować swoje umiejętności komunikacyjne i nabierać pewności siebie w używaniu języka angielskiego.

 

Bit-by-Bit

Kurs angielskiego o nazwie “Bit-by-Bit” odzwierciedla podejście, w którym język jest opanowywany krok po kroku, z naciskiem na budowanie solidnych podstaw.

Kameralne grupy są istotnym elementem tego kursu. Ograniczona liczba uczestników pozwala na większą interakcję, aktywność i indywidualne wsparcie. Uczestnicy mają możliwość praktykowania języka angielskiego w przyjaznym i zaufanym środowisku, co stwarza korzystne warunki dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych.

Nacisk na komunikację, podobny do podejścia stosowanego w krajach skandynawskich, oznacza, że kurs skupia się na praktycznym wykorzystaniu języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Uczestnicy mają możliwość rozwijania umiejętności konwersacyjnych, płynności w mówieniu, słuchania i porozumiewania się w autentycznych kontekstach.

Wsparcie szkolne

Ten kurs jest idealnym rozwiązaniem dla uczniów, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności językowe jako dodatkowe wsparcie w ramach programu szkolnego. W kameralnych grupach zajęcia skupiają się na rozwijaniu podstawowych umiejętności, takich jak rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Nauczyciel dostosowuje materiały do programu nauczania szkoły ucznia, aby umożliwić spójność i pomoc w opanowaniu materiału.

Kontakt