STREFA PUPPY LUCKY

1,2,3

ĆWICZENIA 10 MINUTOWE

day 1-10

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

Dzień 7

Dzień 8

Dzień 9

Dzień 10

day 11-20

Dzień 11

Dzień 12

Dzień 13

Dzień 14

Dzień 15

Dzień 16

Dzień 17

Dzień 18

Dzień 19

Dzień 20

day 21-30

Dzień 21

Dzień 22

Dzień 23

Dzień 24

Dzień 25

Dzień 26

Dzień 27

Dzień 28

Dzień 29

Dzień 30

day 31-40

Dzień 31

Dzień 32

Dzień 33

Dzień 34

Dzień 35

Dzień 36

Dzień 37

Dzień 38

Dzień 39

Dzień 40

day 41-50

Dzień 41

Dzień 42

Dzień 43

Dzień 44

Dzień 45

Dzień 46

Dzień 47

Dzień 48

Dzień 49

Dzień 50

day 51-60

Dzień 51

Dzień 52

Dzień 53

Dzień 54

Dzień 55

Dzień 56

Dzień 57

Dzień 58

Dzień 59

Dzień 60

day 61-70

Dzień 61

Dzień 62

Dzień 63

Dzień 64

Dzień 65

Dzień 66

Dzień 67

Dzień 68

Dzień 69

Dzień 70

day 71-80

Dzień 71

Dzień 72

Dzień 73

Dzień 74

Dzień 75

Dzień 76

Dzień 77

Dzień 78

Dzień 79

Dzień 80

day 81-90

Dzień 81

Dzień 82

Dzień 83

Dzień 84

Dzień 85

Dzień 86

Dzień 87

Dzień 88

Dzień 89

Dzień 90

day 91-100

Dzień 91

Dzień 92

Dzień 93

Dzień 94

Dzień 95

Dzień 96

Dzień 97

Dzień 98

Dzień 99

Dzień 100

day 101-110

Dzień 101

Dzień 102

Dzień 103

Dzień 104

Dzień 105

Dzień 106

Dzień 107

Dzień 108

Dzień 109

Dzień 110

day 111-120

Dzień 111

Dzień 112

Dzień 113

Dzień 114

Dzień 115

Dzień 116

Dzień 117

Dzień 118

Dzień 119

Dzień 120

day 121-130

Dzień 121

Dzień 122

Dzień 123

Dzień 124

Dzień 125

Dzień 126

Dzień 127

Dzień 128

Dzień 129

Dzień 130

day 131-140

Dzień 131

Dzień 132

Dzień 133

Dzień 134

Dzień 135

Dzień 136

Dzień 137

Dzień 138

Dzień 139

Dzień 140

day 141-150

Dzień 141

Dzień 142

Dzień 143

Dzień 144

Dzień 145

Dzień 146

Dzień 147

Dzień 148

Dzień 149

Dzień 150

day 151-160

Dzień 151

Dzień 152

Dzień 153

Dzień 154

Dzień 155

Dzień 156

Dzień 157

Dzień 158

Dzień 159

Dzień 160

TEST 1 MINUTOWY

day 1-10

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

Dzień 7

Dzień 8

Dzień 9

Dzień 10

day 11-20

Dzień 11

Dzień 12

Dzień 13

Dzień 14

Dzień 15

Dzień 16

Dzień 17

Dzień 18

Dzień 19

Dzień 20

day 21-30

Dzień 21

Dzień 22

Dzień 23

Dzień 24

Dzień 25

Dzień 26

Dzień 27

Dzień 28

Dzień 29

Dzień 30

day 31-40

Dzień 31

Dzień 32

Dzień 33

Dzień 34

Dzień 35

Dzień 36

Dzień 37

Dzień 38

Dzień 39

Dzień 40

day 41-50

Dzień 41

Dzień 42

Dzień 43

Dzień 44

Dzień 45

Dzień 46

Dzień 47

Dzień 48

Dzień 49

Dzień 50

day 51-60

Dzień 51

Dzień 52

Dzień 53

Dzień 54

Dzień 55

Dzień 56

Dzień 57

Dzień 58

Dzień 59

Dzień 60

day 61-70

Dzień 61

Dzień 62

Dzień 63

Dzień 64

Dzień 65

Dzień 66

Dzień 67

Dzień 68

Dzień 69

Dzień 70

day 71-80

Dzień 71

Dzień 72

Dzień 73

Dzień 74

Dzień 75

Dzień 76

Dzień 77

Dzień 78

Dzień 79

Dzień 80

day 81-90

Dzień 81

Dzień 82

Dzień 83

Dzień 84

Dzień 85

Dzień 86

Dzień 87

Dzień 88

Dzień 89

Dzień 90

day 91-100

Dzień 91

Dzień 92

Dzień 93

Dzień 94

Dzień 95

Dzień 96

Dzień 97

Dzień 98

Dzień 99

Dzień 100

day 101-110

Dzień 101

Dzień 102

Dzień 103

Dzień 104

Dzień 105

Dzień 106

Dzień 107

Dzień 108

Dzień 109

Dzień 110

day 111-120

Dzień 111

Dzień 112

Dzień 113

Dzień 114

Dzień 115

Dzień 116

Dzień 117

Dzień 118

Dzień 119

Dzień 120

day 121-130

Dzień 121

Dzień 122

Dzień 123

Dzień 124

Dzień 125

Dzień 126

Dzień 127

Dzień 128

Dzień 129

Dzień 130

day 131-140

Dzień 131

Dzień 132

Dzień 133

Dzień 134

Dzień 135

Dzień 136

Dzień 137

Dzień 138

Dzień 139

Dzień 140

day 141-150

Dzień 141

Dzień 142

Dzień 143

Dzień 144

Dzień 145

Dzień 146

Dzień 147

Dzień 148

Dzień 149

Dzień 150

day 151-160

Dzień 151

Dzień 152

Dzień 153

Dzień 154

Dzień 155

Dzień 156

Dzień 157

Dzień 158

Dzień 159

Dzień 160

PUPPY LUCKY STORIES 1

CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

CHAPTER 4

CHAPTER 5

CHAPTER 6

CHAPTER 7

CHAPTER 8

PUPPY LUCKY STORIES 2

CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

CHAPTER 4

CHAPTER 5

CHAPTER 6

CHAPTER 7

CHAPTER 8

PUPPY LUCKY STORIES 3

CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

CHAPTER 4

CHAPTER 5

CHAPTER 6

CHAPTER 7

CHAPTER 8

Professional

Kurs angielskiego o nazwie “Professional” to wyspecjalizowany program, który koncentruje się na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim w kontekście biznesowym.

Małe grupy pozwalają na bliższy kontakt z nauczycielem i skupienie się na potrzebach uczestników, zapewniając im wysoką jakość nauki.

Podobnie jak w krajach skandynawskich, kurs “Professional” kładzie duży nacisk na komunikację biznesową w języku angielskim. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności takich jak prowadzenie prezentacji, negocjacje, pisanie oficjalnych dokumentów, oraz inne aspekty komunikacji biznesowej. Ćwiczenia i scenariusze są oparte na realistycznych sytuacjach biznesowych, które uczestnicy mogą napotkać w swojej pracy zawodowej.

Matura Rozszerzona

Ten kurs jest skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Skupiamy się na rozwijaniu umiejętności pisania, analizy tekstów, rozumienia ze słuchu i poszerzaniu słownictwa. Małe grupy umożliwiają indywidualne podejście do każdego ucznia i skupienie na ich indywidualnych potrzebach.

Matura Podstawowa

Ten kurs jest skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W małych grupach, uczniowie poznają format egzaminu, ćwiczą różnego rodzaju zadania i zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego napisania egzaminu.

Egzamin 8-klasisty

Ten kurs jest dedykowany uczniom, którzy w małych grupach chcą zdobyć pewność siebie i solidne przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, gramatyki i pisania. Nasz program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia egzaminacyjne, strategie testowe i praktykę mówienia, aby uczniowie czuli się pewnie i gotowi na egzamin.

Laureat

Ten zaawansowany kurs jest skierowany do osób, które już posiadają pewne umiejętności językowe i chcą osiągnąć jeszcze wyższy poziom biegłości. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, co umożliwia intensywną praktykę językową i wymianę doświadczeń. Program kursu skupia się na rozwijaniu zaawansowanych umiejętności, takich jak płynna komunikacja, rozumienie tekstu pisanego i mówionego na poziomie zaawansowanym, a także analiza literatury i tekstów specjalistycznych.

Komunikacja

Kurs angielskiego o nazwie “Komunikacja” to intensywny program, który skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

Małe grupy umożliwiają bliski kontakt z nauczycielem i większą ilość czasu na indywidualną uwagę i wsparcie.

Podobnie jak w krajach skandynawskich, kurs “Komunikacja” kładzie duży nacisk na praktyczne zastosowanie języka angielskiego w komunikacji. Uczestnicy będą mieli wiele okazji do rozmów, dyskusji i różnorodnych aktywności grupowych, które wspierają naturalną komunikację w języku angielskim.

Kurs “Komunikacja” stawia sobie za cel rozwijanie płynności językowej, rozumienia ze słuchu, umiejętności wyrażania swoich myśli i poglądów oraz skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Poprzez różnorodne techniki, takie jak role-play, gry językowe, zadania grupowe i dyskusje, uczestnicy będą budować swoje umiejętności komunikacyjne i nabierać pewności siebie w używaniu języka angielskiego.

 

Bit-by-Bit

Kurs angielskiego o nazwie “Bit-by-Bit” odzwierciedla podejście, w którym język jest opanowywany krok po kroku, z naciskiem na budowanie solidnych podstaw.

Kameralne grupy są istotnym elementem tego kursu. Ograniczona liczba uczestników pozwala na większą interakcję, aktywność i indywidualne wsparcie. Uczestnicy mają możliwość praktykowania języka angielskiego w przyjaznym i zaufanym środowisku, co stwarza korzystne warunki dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych.

Nacisk na komunikację, podobny do podejścia stosowanego w krajach skandynawskich, oznacza, że kurs skupia się na praktycznym wykorzystaniu języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Uczestnicy mają możliwość rozwijania umiejętności konwersacyjnych, płynności w mówieniu, słuchania i porozumiewania się w autentycznych kontekstach.

Wsparcie szkolne

Ten kurs jest idealnym rozwiązaniem dla uczniów, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności językowe jako dodatkowe wsparcie w ramach programu szkolnego. W kameralnych grupach zajęcia skupiają się na rozwijaniu podstawowych umiejętności, takich jak rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Nauczyciel dostosowuje materiały do programu nauczania szkoły ucznia, aby umożliwić spójność i pomoc w opanowaniu materiału.

Kontakt