STUDENT AREA

ZASOBY

Speaking

Chcesz poprawić swoje umiejętności z mówienia? Popracuj nad naszymi testami komunikacji. Są tu testy z komunikacji dla A1, A2, B1, B1+, B2, C1 i C2. Znajdziesz tu różne typy tekstów, a w każdym teście są różne typy pytań.

Popraw swoje umiejętności słuchania, ćwicząc z testami audio i wideo. Dla każdego poziomu znajdują się ćwiczenia: A1, A2, B1, B1+, B2, C1, C2. Po przesłaniu odpowiedzi będziesz mógł zobaczyć transkrypcję audio.

Reading

Potrzebujesz poprawić swoje umiejętności czytania? Popracuj nad naszymi testami czytania. Są tu testy czytania dla A1, A2, B1, B1+, B2, C1 i C2. Znajdziesz tu różne typy tekstów, a w każdym teście są różne typy pytań.

Writing

Popraw swoje pisanie dzięki ćwiczeniom proponowanym w każdej lekcji. Różne typy tekstów dla każdego poziomu: A1, A2, B1, B1+ lub B2. Nauczysz się jak organizować i łączyć tekst w swoich kompozycjach.

Grammar

Przestudiuj lekcje gramatyki, które znajdują się na każdym poziomie: A1, A2, B1, B1+, B2, C1, C2. W każdej lekcji znajdują się trzy lub więcej ćwiczeń i wyjaśnienie, a także informacja zwrotna do każdego pytania!

Use of Language

W każdym z tych testów znajdziesz 15 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących różnych lekcji gramatyki, których uczyłeś się dla danego poziomu: A1, A2, B1, B1+, B2, C1 i C2. Za każdą odpowiedź otrzymasz informację zwrotną.

Vocabulary

W tych testach znajdziesz pytania wielokrotnego wyboru dotyczących różnej tematyki, których uczyłeś się dla danego poziomu: A1, A2, B1, B1+, B2, C1 i C2. Za każdą odpowiedź otrzymasz informację zwrotną.

Tests

Jeśli nie jesteś pewien swojego poziomu, nie martw się, możesz wziąć ten test online. Jest wiele pytań wielokrotnego wyboru i nie ma limitu czasu. Będziesz mógł zobaczyć odpowiedzi po zakończeniu testu.

Games

Zapraszamy do strefy rozrywki.

Professional

Kurs angielskiego o nazwie “Professional” to wyspecjalizowany program, który koncentruje się na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim w kontekście biznesowym.

Małe grupy pozwalają na bliższy kontakt z nauczycielem i skupienie się na potrzebach uczestników, zapewniając im wysoką jakość nauki.

Podobnie jak w krajach skandynawskich, kurs “Professional” kładzie duży nacisk na komunikację biznesową w języku angielskim. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności takich jak prowadzenie prezentacji, negocjacje, pisanie oficjalnych dokumentów, oraz inne aspekty komunikacji biznesowej. Ćwiczenia i scenariusze są oparte na realistycznych sytuacjach biznesowych, które uczestnicy mogą napotkać w swojej pracy zawodowej.

Matura Rozszerzona

Ten kurs jest skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Skupiamy się na rozwijaniu umiejętności pisania, analizy tekstów, rozumienia ze słuchu i poszerzaniu słownictwa. Małe grupy umożliwiają indywidualne podejście do każdego ucznia i skupienie na ich indywidualnych potrzebach.

Matura Podstawowa

Ten kurs jest skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W małych grupach, uczniowie poznają format egzaminu, ćwiczą różnego rodzaju zadania i zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego napisania egzaminu.

Egzamin 8-klasisty

Ten kurs jest dedykowany uczniom, którzy w małych grupach chcą zdobyć pewność siebie i solidne przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, gramatyki i pisania. Nasz program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia egzaminacyjne, strategie testowe i praktykę mówienia, aby uczniowie czuli się pewnie i gotowi na egzamin.

Laureat

Ten zaawansowany kurs jest skierowany do osób, które już posiadają pewne umiejętności językowe i chcą osiągnąć jeszcze wyższy poziom biegłości. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, co umożliwia intensywną praktykę językową i wymianę doświadczeń. Program kursu skupia się na rozwijaniu zaawansowanych umiejętności, takich jak płynna komunikacja, rozumienie tekstu pisanego i mówionego na poziomie zaawansowanym, a także analiza literatury i tekstów specjalistycznych.

Komunikacja

Kurs angielskiego o nazwie “Komunikacja” to intensywny program, który skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

Małe grupy umożliwiają bliski kontakt z nauczycielem i większą ilość czasu na indywidualną uwagę i wsparcie.

Podobnie jak w krajach skandynawskich, kurs “Komunikacja” kładzie duży nacisk na praktyczne zastosowanie języka angielskiego w komunikacji. Uczestnicy będą mieli wiele okazji do rozmów, dyskusji i różnorodnych aktywności grupowych, które wspierają naturalną komunikację w języku angielskim.

Kurs “Komunikacja” stawia sobie za cel rozwijanie płynności językowej, rozumienia ze słuchu, umiejętności wyrażania swoich myśli i poglądów oraz skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Poprzez różnorodne techniki, takie jak role-play, gry językowe, zadania grupowe i dyskusje, uczestnicy będą budować swoje umiejętności komunikacyjne i nabierać pewności siebie w używaniu języka angielskiego.

 

Bit-by-Bit

Kurs angielskiego o nazwie “Bit-by-Bit” odzwierciedla podejście, w którym język jest opanowywany krok po kroku, z naciskiem na budowanie solidnych podstaw.

Kameralne grupy są istotnym elementem tego kursu. Ograniczona liczba uczestników pozwala na większą interakcję, aktywność i indywidualne wsparcie. Uczestnicy mają możliwość praktykowania języka angielskiego w przyjaznym i zaufanym środowisku, co stwarza korzystne warunki dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych.

Nacisk na komunikację, podobny do podejścia stosowanego w krajach skandynawskich, oznacza, że kurs skupia się na praktycznym wykorzystaniu języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Uczestnicy mają możliwość rozwijania umiejętności konwersacyjnych, płynności w mówieniu, słuchania i porozumiewania się w autentycznych kontekstach.

Wsparcie szkolne

Ten kurs jest idealnym rozwiązaniem dla uczniów, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności językowe jako dodatkowe wsparcie w ramach programu szkolnego. W kameralnych grupach zajęcia skupiają się na rozwijaniu podstawowych umiejętności, takich jak rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Nauczyciel dostosowuje materiały do programu nauczania szkoły ucznia, aby umożliwić spójność i pomoc w opanowaniu materiału.

Kontakt